ZÁLOHOVÁ PLATBA ZA TERMÍN

"Pamätajme na úctu k sebe, úctu k druhým a zodpovednosť za naše konanie."
-Dalajláma-
Vážime si každého jedného zákazníka a sme tu pre vás.

Rezervujte si termín teraz.Ako u nás fungujú zálohové platby za termíny?
Zálohové platby sme zaviedli po negatívnych skúsenostiach s niektorými klientkami, ktoré odriekli lukratívne plne obsadené termíny na poslednú chvíľu alebo sa na termín bez ospravedlnenia nedostavili.
Záloha slúži ako náhrada za ušlú tržbu pre prípad zrušenia rezervácie zo strany zákazníka bez ohľadu na dôvod.
Výška zálohy sa odvíja od služby.  V deň úkonu sa použije ako časť platby a zákazník na mieste doplatí už len zvyšnú čiastku dorovnávajúcu cenníkovú cenu.
K uhradeným zálohám pristupujeme proklientsky a nemáme záujem si ich ponechať bezdôvodne.
Ak zákazník odriekne rezervovaný termín tak, že sa nám podarí ho zaplniť inou objednávkou, umožníme zákazníkovi iné využitie zaplatenej zálohy alebo zálohu vrátime.
Za iné využitie zaplatenej zálohy považujeme predovšetkým jej využitie v inom termíne, na iný úkon alebo inou osobou. Zálohu vrátime, ak pre objektívne dôvody nie je zákazník schopný využiť zálohu uvedenými spôsobmi.
Zálohu je možné uhradiť do 3 dní od rezervácie termínu. A to buď platbou kartou, osobne v Salóne, bankovým prevodom. K uhradenej zálohe vystavíme pokladničný doklad (úhrada v salóne) alebo faktúru (bankový prevod a platba kartou). 
Ak zákazník do 3 dní zálohu neuhradí, vyzveme ho opakovane na úhradu. Pokiaľ ani po výzve zákazník zálohu neuhradí, termín uvoľníme pre iného zákazníka.  

Objednaním sa na termín a uhradením zálohy zákazník berie tieto podmienky na vedomie a bez výhrad s nimi súhlasí.