ZÁLOHOVÁ PLATBA ZA TERMÍN

"Pamätajme na úctu k sebe, úctu k druhým a zodpovednosť za naše konanie."
-Dalajláma-
Vážime si každého jedného zákazníka a sme tu pre vás.Storno zásady v Salone DICANTO
Oboznámte sa prosím so zásadami pri zrušení termínu z Vašej strany. Ponechaním termínu so storno podmienkami súhlasíte a zaväzujete sa ich dodržať. 
Prosíme, aby ste si svoj termín strážili a nerušili ho ak je to čo len trošku možné. Predsa však nepredvídané okolnosti, pre ktoré treba termín zmeniť a zrušiť, sa môžu stať na jednej či druhej strane.
Preto prosíme, ak sa vyskytne niečo vážne, kvôli čomu nebudete môcť prísť, bezodkladne (aj počas víkendu) sa nám ozvite niektorým z týchto kanálov:  aplikácie Messenger a Instagram na @dicanto.sk alebo cez aplikáciu WhatsApp a na 0918400999. Telefonicky v pracovných dňoch na uvedené číslo.
ODPOVEĎOU NA MAIL SA PROSÍM NEODHLASUJTE ! Maily nekontrolujeme denne.
Obyčajne vieme termín efektívne vyplniť, ak sa odhlásite v dostatočnom predstihu.
Termíny zrušené na poslednú chvíľu nás nepotešia, no pokiaľ sú pre naozaj vážny dôvod, chápeme ich. Na druhej strane prosíme, aby ste chápali aj Vy nás, že každý zrušený termín znamená pre nás nulovú tržbu, no náklady na prácu a priestor nám zostávajú. Tieto straty následne musíme rozložiť do ceny služieb, čo spôsobuje ich zdražovanie. Sme za to, aby zákazníci, ktorí termíny nerušia, neboli sankcionovaní vyššími cenami kvôli tým, ktorí ich rušia na poslednú chvíľu. Preto Vás prosíme o akceptovanie nasledujúceho pravidla.

REZERVÁCIE JE POTREBNÉ ODHLÁSIŤ 2 DNI VOPRED DO 12:00 (PRÍKLAD: STREDAJŠÍ TERMÍN JE POTREBNÉ ZRUŠIŤ NAJNESKÔR V PONDELOK DO 12:00)
Ak sa odhlásite po tejto lehote, vynaložíme všetko úsilie, aby sme termín obsadili náhradníkom.
·         No pokiaľ termín zostane prázdny, vyhradzujeme si právo použiť vašu zálohovú platbu za termín na čiastočné pokrytie fixných nákladov na prácu pracovníka, ktorého ste si rezervovali a na priestor rezervovaného úkonu.
·       Uvedené platí aj v prípade, že zákazník nepríde na termín vôbec a nedá vedieť, pretože zabudol alebo si termín pomýlil.
Prosíme, pokiaľ s uvedeným nesúhlasíte odhláste sa z termínu hneď a umožnite ho využiť niekomu, komu na ňom naozaj záleží.


Ďakujeme za pochopenie